Bouwnieuws

Wij zijn inmiddels gestart met voorbereidingswerkzaamheden voor de bouw van circa 425 huur- en koopwoningen. Op deze pagina geven we een overzicht van onze werkzaamheden en de planning en vindt u een situatietekening van het plangebied.

Wat gaat er de komende periode gebeuren?

De grond van fase 1 is inmiddels bouwrijp gemaakt. Een bouwrijp terrein is een terrein zonder verhardingen, funderingen, gebouwen, bomen en wortels, struiken en andere obstakels die de aanvang van de bouwwerkzaamheden in de weg kunnen staan. Op dit moment verwachten wij dat er in 2023, aan het eind van het 1e kwartaal/begin van het 2e kwartaal, gestart wordt met de bouw. 

Vragen en contact

Blijft u graag op de hoogte van de ontwikkelingen ? Laat ons dat weten door een e-mail te sturen naar info@buitengewoonoffem.nl. U ontvangt gemiddeld elke zes weken een update. 

Heeft u vragen of opmerkingen over de bouwplaats, de voortgang van de werkzaamheden of overige zaken, kunt u eveneens contact opnemen via info@buitengewoonoffem.nl.

In geval van nood

Bij calamiteiten kunt u terecht bij Laurens Smits, projectleider.
E-mail Laurens.smits@hsinfra-advies.nl of bel 06 – 391 906 31